Riverside, TogCam
Sørlandsbanen, km 202,15

Utvalgte togbilder.
 

Retur til togforsiden
 

BaneNOR-fottur

4. juli 2023 Sikkerheten tas det IKKE lett på!
Linjen inspiseres og kontrolleres maskinelt, og om noe unormalt oppdages, utføres en manuell kontroll om nødvendig til fots av BaneNORs mannskap. Etter bildet å dømme er det kontroll av innfestingen mellom skinne og betongsviller. Det er brukt Panderol fester, som ble oppfunnet av den norske jernbaneingeniøren Per Devold Pande-Rolfsen (1920-1988) i 1957. Han var da ansatt i NSB, og presenterte oppfinnelsen for ledelsen, men møtte ingen interesse. I stedet fikk han patent i USA og England hvor selskapet Pandrol produserer festet, som brukes av jernbaner over hele verden. I følge en reportasje i Morgenbladet ble oppfinneren mangemillionær, ettersom han fikk et øre pr. produsert feste.
 

Syretoget

«Syretoget» 23. juni 2023
Hver fredag starter et tog med tankvogner i Sarpsborg med destinasjon Kristiansand. Produktet er saltsyre som er et avfallsprodukt hos Borregaard. Syren brukes i produksjonen hos Glencore nikkelfabrikk og leveransen er helt avgjørende for produksjonen av nikkel, kobber og kobolt. Derfor kjøres toget nærmest uansett stenging av den vanlige ruten. Da Ski og Drammen stasjoner var stengt helt for ombygging, gikk toget via Sverige og Hønefoss. Toget har opptil 12 tankvogner og veier 1000 tonn. Som trekkraft brukes en av de eldste lokomotivtypene som finnes i normal drift i Norge, EL14. De er utviklet i Sveits og ble lisensbygd hos NEBB og Thune i Oslo i perioden 1968 - 1973. De har rullet mange millioner km på norske spor, men er fremdeles det foretrukne, fordi lokomotivene, som er helt manuelt styrt, er svært driftssikre og har gode egenskaper på glatte skinner. EL14 er det eneste elektriske lokomotivet med seks akslinger, men førermiljøet bærer preg av at de er mer enn 50 år gamle. Som oftest passerer toget Riverside som en grå skygge midt på natten, men 23 juni 2023 var sommernatten lys og bildene ble bra.
 

Kontaktledningsarbeid

Arbeid på kontaktledningen 3. mai 2023

Kontaktledningen som fører 15000V 16 2/3 Hz enfase vekselstrøm til togene må ettersees for å unngå feil og stopp i toggangen. I sterk kulde og fuktig vær dannes det mye rim på kontaktledningen og det gir dårlig kontakt med strømavtagerne på lokomotiv og motorvogner. Det dannes da lysbue mellom toget og kontaktledningen og det sliter sterkt på kontaktledningen. (Se eksempelbilde under) Her er et arbeidslag med elektromontører på en av BaneNORs arbeidsvogner som er utrustet for slikt arbeid, i full gang med ettersyn og vedlikehold.

BM76 Bimodalt

BM 76 (bimodalt) fra Norske tog AS (i SJ Nord dekor)

BM 76 er et bimodalt motorvognsett fra den sveitsiske togprodusenten Stadler. Settet har fem passasjervogner pluss en kort mellomvogn hvor fire dieselmotorer og generatorer er plassert. Toget er basert på FLIRT og er i utgangspunktet et elektrisk drevet tog, men kan på strekninger hvor det ikke er kontaktledning kjøres ved å starte dieselmotorene. Det har også en batteripakke som gjør at det kan kjøres inn og ut av driftsverksted uten å starte dielselmotorene. Toget er bimodalt, det kan kun bruke en av driftsformene av gangen. De ble testkjørt på Sørlandsbanen 2021, fordi det var ledig kapasitet i verkstedet i Skien og på Sørlandsbanen. Togtypen brukes av SJ Nord hvor de hovedsakelig brukes i lokaltogtrafikk på strekningen Støren – Steinkjer (Trønderbanen), men blir også brukt i regiontog på Rørosbanen, (Oslo S) – Hamar – Røros – Trondheim.


BM 75.41 fra Norske tog AS for ERTMS testkjøring

BM 75.41 fra Norske tog AS (i VY dekor). VY trafikkerer ikke Sørlandsbanen, men toget er ikke på villspor. Det er på planlagt besøk. Dette togsettet er utstyrt med det nye ERTMS systemet, og har i april 2023 vært brukt til testing av dette.
ERTMS er den nye type sikringsutstyr som baserer seg på GSM-R radio for posisjonering av alle tog, og direkte informasjoner til fører i toget. Dagens sikringsanlegg er trygge, men krever mye vedlikehold og deler begynner å bli vanskelig å få tak i. ERTMS (European Rail Traffic Management System) er et felles system som innføres i hele Europa. Når ERTMS er innført, vil de tradisjonelle lyssignalene langs linjen bli fjernet. Utbyggingen foregår i etapper fram til 2032.
 
 


Hybridlokomotivet EuroDual

Et av OnRails EuroDual hybridlokomotiver med tog 85910 5. april 2023.
Hybridlokomotivet EuroDual, fra den sveitsiske togprodusenten Stadler er et av Europas mest moderne lokomotiv. Det har med seks aksler og motorkraften er 7 MW 9.400 hk (elektrisk) og 2,8 MW 3750 hk(diesel). De to driftsformene kan ikke brukes samtidig. Det gir høy fleksibilitet i bruk og bruker en miljøvennlig teknologi. Det bruker kjørestrøm der det finnes, og markedets reneste dieselmotor fra CAT på banestrekninger uten. Lokomotivene er kraftige og gjør at Onrail kan fremføre lange og tunge godstog i høy hastighet.   

Snørydding

Sporrenser fjerner snøen.

En av BaneNORs Windhoff OB100, LTR17, fellesfaglig lastetraktor, påmontert hydraulisk drevet kost og sporrenserplog fra snøryddingsekspertene Øveraasen på Gjøvik i aksjon 17.01.23

Rim på kontaktledningen

Rim på kontaktledningen

Tog 710, «Sørtoget» fra Go-Ahead Norge 18. des. 2022, retning mot Nakksjø (og Oslo S)
Rim på kontaktledningen forårsaker lysbue på strømavtageren på EL18 lokomotivet. 


Tilbake til bildeforsiden

 

admin@tryte.no